Zákaznická sekceKontakty a podpora

clock Denně 7:30 – 0:00
email info@napisemeseminarky.cz
phone +420607443173

Anketa

O které dílá máte největší zájem?
 

Bakalářská práce vzor

Jste bezradní při psaní své bakalářská práce? Je Vám cizí styl a formální úprava tohoto náročného útvaru? Marně na internetu hledáte optimální vzor bakalářské práce? Pak se neváhejte obrátit na zkušený tým profesionálních pisatelů ve službách serveru Seminarkynamiru.cz a nechte se při psaní bakalářské práce inspirovat! Čtěte dál a dozvíte se, jak má vypadat ideální vzor bakalářské práce a také, jak si vzor bakalářské práce objednat!

Vzor bakalářské práce a formální úprava

 • je nutno zohlednit jedinečné požadavky jednotlivých škol
 • řádkování: obvykle 1,5
 • velikost písma: pokud není zadáno jinak, 12
 • zarovnání: do bloku (ne vždy je vyžadováno)
 • typ písma: standardně Times New Roman, někdy lze použít i Arial
 • číslování stránek: každá strana vyjma titulního listu, čestného prohlášení (resp. poděkování) a příloh (které mají vlastní číslování) musí mít číslo; první číslovaná strana je obsah a nese takové číslo, kolikátá je v pořadí
 • poznámky s citacemi se dnes téměř výhradně uvádějí pod čáru, méně častěji až na konec práce
 • členění textu: desetinné
 • bibliografické údaje je nutné uvádět v patřičném tvaru (doporučujeme seznámit se s citační normou dané školy), dále viz www.citace.com
 • Česká státní norma CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2, viz www.boldis.cz/citace/citace.html

Vzor bakalářské práce a stylistika

 • jazyk: jasné formulace, vědecké pojmosloví, neutrální tón, snaha o pregnantnost a výstižnost; vyvarujte se přílišného množství vět v první osobě (s výjimkou úvodu či závěru), rovněž se pokuste vyhnout nicneříkajícím frázím či klišé; snažte se své myšlenky vyjadřovat co možná nejkonkrétněji, neuchylujte se k obecným konstatováním
 • pravopis: nesmírně důležitá součást každé bakalářky - není-li pravopis Vaší silnou stránkou, nebojte se požádat o pomoc někoho zkušenějšího popřípadě si klidně objednejte pravopisnou korekturu (http://www.diplomky.net/korektury/korektury)
 • nesnažte se za každou cenu udělat dojem např. příliš častým užíváním cizojazyčných vyrazů (pochopitelně kromě odborných termínů), latinských úsloví, vtipů, přísloví apod. Pamatujte, že nadužívání těchto prvků Vám může v konečném hodnocení spíše uškodit než pomoci.

Vzor bakalářské práce a její struktura

 • titulní list: obsahuje jméno univerzity (popř. fakulty a katedry), název práce, jméno autora, a jméno vedoucího práce (různé univerzity se opět ve svých požadavcích na titulní list mohou lišit)
 • anotace / abstrakt: stručné představení práce, vymezení oblasti bádání, metodologie a cílů práce; dnes bývá zvykem uvádět jej jak v češtině, tak v angličtině (pro vzor anotace viz www.polac.cz/knihovna/vzor_4.pdf)
 • čestné prohlášení: autor prohlašuje, že práci vypracoval samostatně pod vedením vedoucího práce a s vykázanými zdroji na konci práce (pro vzor čestného prohlášení viz www.diplomky.net/bakalarska-prace-vzor)
 • obsah: dle principu desetinného členění
 • úvod: může obsahovat autorovu motivaci pro vypracování práce na dané téma, jeho vztah k němu, očekávání, s nimiž k práci přistupoval apod.
 • vlastní text: dle principu desetinného členění, zpravidla se dělí na teoretickou a praktickou část, ne každý obor však toto dělení svou povahou (např. filosofie) umožňuje
 • závěr: zhodnocení práce, diskuze zjištěných závěrů, naznačení možných budoucích směrů bádání v daném oboru
 • bibliografie: seznam použitých zdrojů, je třeba uvádět v náležité podobě a sladit s normou dané univerzity
 • přílohy: volitelná součást práce, pokud pomohou k objasnění některých pasáží práce; může mít podobu grafů, diagramů, obrázků

Bakalářská práce a kritéria pro hodnocení

 • schopnost samostatné badatelské práce jak s odbornou literaturou, tak co se týče vlastního výzkumu
 • formální úprava, pravopisná správnost, náležitá stylistika
 • přínos práce k širšímu vědeckému diskurzu

Bakalářská práce vzory

Cena bakalářské práce vzor zahrnuje

 • precizní koncepce
 • odborný servis 24/7
 • možnost konzultace se zpracovatelem a přizpůsobení se individuálním požadavkům
 • jazykovou a gramatickou korekturu
 • ochranu proti plagiátorství
 • citace dle platných citačních norem
 • zajímavá cenová zvýhodnění pro stálé zákazníky
 • titulní strana, obsah, seznam zdrojů a veškeré přílohy zdarma!

Jak si mohu Vzor bakalářské práce objednat?

Jestliže si ani po přečtení tohoto návodu nejste jisti, jak napsat Bakalářskou práci, nahlédněte do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku a v případě, že jste pro objednávku podkladů k bakalářské práci jednoznačně rozhodnuti, vyplňte naši objednávku. Následně vás budeme kontaktovat e-mailem a dohodneme se s vámi na termínu i veškerých detailech. Dotazy a připomínky směřujte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Neváhejte a bakalářskou práci si objednejte právě zde!

Mnoho dalších informací a Bakalářských prací naleznete na portálu Diplomky.net

 
Joomla SEO powered by JoomSEF

Evoluce služeb

 

dozivotni zaruka

Za kvalitou našich služeb si stojíme a proto u nás máte možnost Vaše dílo reklamovat kdykoliv!

365/24/7

Děláme maximum proto, abychom tu pro Vás byli 7 dní v týdnu a 24 hodin denně!

Garance vraceni penez

V případě, že jakýmkoliv způsobem nedodržíme přesné zadání či Váš text nezpracujeme v termínu, garantujeme vrácení peněz do 7 pracovních dnů!

Original

Pouze u nás dostanete autorizovaný výsledek z anti-plagiátorského systému Odevzdej.cz a máte tak jednoznačnou jistotu, že se nejedná o plagiát, ale originální odborný text!

sms

Jen my Vám zdarma na požádání zašleme SMS jak o přijetí objednávky, tak při odeslání vypracovaného díla!

Facebook

Twitter

Google PlusAktuality

Oblíbené

Odkazy

Sociální sítě

Google-Plus-Logo

facebook

tweet

flicker 

MySpace