Zákaznická sekceKontakty a podpora

clock Denně 7:30 – 0:00
email info@napisemeseminarky.cz
phone +420607443173

Anketa

O které dílá máte největší zájem?
 

MBA práce

Studujete MBA nebo Vás zatím jen tato myšlenka láká a teprve se chystáte podat si přihlášku? Lámete si hlavu s tím, jak na konci studia vypracujete obsáhlou MBA práci nebo disertační práci? Strachujete se z nedostatku znalostí, času nebo potřebných zdrojů a inspirace pro vyhotovení kvalitní a obhajitelné MBA práce? Pak se již trápit pro toto nemusíte. Jakoukoli závěrečnou práci (diplomovou práci, bakalářskou práci nebo i seminární práci) napíší za Vás naši vzdělaní odborníci.

Získat titul MBA znamená otevřít si pomyslné dveře k novým pracovním příležitostem s lepším finančním ohodnocením. Při studiu MBA jde o zvládnutí zejména praktických dovedností, tedy využití teorie v praxi. Po úspěšném absolvování studia, ke kterému neodmyslitelně patří kvalitně napsaná MBA práce založená na správných faktech a doložena pravdivými informacemi, získáváte mezinárodně uznávaný titul MBA. I to Vám může přinést lepší budoucnost, proto na Vaší originální MBA práci rozhodně záleží.
Pokud Vás nabídka zaujala, můžete se dozvědět více na našich stránkách Seminarkynamiru.cz, nebo vyplnit rovnou objednávkový formulář a zbavit se tak strachu a stresu ze psaní jakékoli závěrečné práce.

Garantujeme Vám

  • Originalitu (žádné plagiáty)
  • Korekturu textu
  • Stylistickou a formátovou úpravu
  • Citace dle platných norem
  • Profesionálnost
  • Rozsáhlé použití bibliografie
  • Dodržení termínu
  • Absolutní diskrétnost
  • Neomezenou komunikaci

Co je MBA Práce?

Zkratka MBA je složena z anglického výrazu Master´s thesis nebo také Master´s dissertation. Jedná se o studentský text odbornou formou, jež se obhajuje u závěrečných zkoušek. Až do roku 1989 tomu tak bylo pouze na zahraničních školách, ale následně se studium začalo rozvíjet i v ČR. MBA práce se podobá českým diplomovým pracím, jen získaný titul za úspěšné absolvování manažerského studia je mezinárodně uznávaný.
Text MBA práce se píše v anglickém jazyce, protože práce pochází z anglosaského světa. Proto je nezbytná velmi dobrá úroveň angličtiny a použití cizojazyčné literatury. Čím lepší je autorův anglický jazyk a jeho využití při psaní práce, tím větší je také úroveň MBA práce. MBA práce se svým zaměřením vždy dotýká prostředí firmy, ve které působí autor práce. Často je toto vstupenka do TOP Managementu společnosti, což vede k lepším výdělkům a určité prestiži.

Struktura a formální úprava MBA práce

Většinou strukturu MBA práce udává škola, na které student MBA studuje. Její struktura je však jiná než jakou mají české závěrečné práce jako je diplomová práce nebo bakalářská práce. MBA práce se nedělí na dvě části jako u českých závěrečných prací, nejde tedy o to zachytit zvlášť teoretickou a praktickou část, ale naopak spojit tyto dvě části dohromady v jeden celek. V MBA práci se neustále teorie propojuje s praxí. S tímto úzce souvisí i výběr témat pro psaní, většinou jsou totiž spojena s konkrétní firmou často v podobě případové studie nebo projektu.
Na vypracování MBA práce má student celý semestr, neboť jde o obsáhlejší formu práce. Její rozsah je podobný rozsahu diplomové práce (jen je text v angličtině). Udává se 50 – 90 stran.
Z hlediska formální úpravy je samozřejmostí abstrakt v MBA práci a klíčová slova v práci používaná. A aby práce nebyla plagiátem, je potřeba jako u ostatních studentských prací, uvádět zdroje a citace dle norem školy nejen v textu, ale i na konci, tak jak je zvykem u českých závěrečných prací.

Hodnocení a obhajoba MBA práce

MBA práce se odevzdává stejným způsobem jako diplomová, disertační, bakalářská nebo rigorózní práce, svázaná pevnou vazbou s elektronickým nosičem dle metodického pokynu dané školy.
I v případě MBA práce je student veden vedoucím práce a oponentem, od kterých po odevzdání svého díla obdrží posudky a předstupuje před zkušební komisi, kde se svou práci snaží obhájit a zodpovědět případně dotazy a připomínky, které zkoušející vznesou. Funguje to prakticky stejně, jako je tomu u závěrečných magisterských a bakalářských zkoušek až na jazyk. Obhajoba neprobíhá v češtině, ale rovněž v jazyce, ve kterém je MBA práce vyhotovena.
K hodnocení MBA práce patří několik kritérií. Důležitá je úroveň anglického jazyka v práci. Následně se hodnotí využití autorových námětů v praxi a jejich aplikovatelnost na firmu v jejím reálném prostředí, poohlíží se také na pravdivost údajů a využití dostupných zdrojů. Pokud toto práce neobsahuje, je hodnocení spíše negativní a práce tak ztrácí na své úrovni. V práci je potřeba se na danou problematiku zaměřit více podrobněji, využít schopnosti a především ukázat znalosti získané manažerským studiem v aplikovatelnosti na odborný text.

Jak si mohu MBA práci objednat?

Jestliže si ani po přečtení tohoto návodu nejste jisti, jak napsat MBA práci, nahlédněte do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku a v případě, že jste pro objednávku seminární práce jednoznačně rozhodnuti, vyplňte naši objednávku. Následně vás budeme kontaktovat e-mailem a dohodneme se s vámi na termínu i veškerých detailech. Dotazy a připomínky směřujte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Neváhejte a MBA práci si objednejte právě zde!

Mnoho dalších informací a MBA prací naleznete na portálu Diplomky.net

 
Joomla SEO powered by JoomSEF

Evoluce služeb

 

dozivotni zaruka

Za kvalitou našich služeb si stojíme a proto u nás máte možnost Vaše dílo reklamovat kdykoliv!

365/24/7

Děláme maximum proto, abychom tu pro Vás byli 7 dní v týdnu a 24 hodin denně!

Garance vraceni penez

V případě, že jakýmkoliv způsobem nedodržíme přesné zadání či Váš text nezpracujeme v termínu, garantujeme vrácení peněz do 7 pracovních dnů!

Original

Pouze u nás dostanete autorizovaný výsledek z anti-plagiátorského systému Odevzdej.cz a máte tak jednoznačnou jistotu, že se nejedná o plagiát, ale originální odborný text!

sms

Jen my Vám zdarma na požádání zašleme SMS jak o přijetí objednávky, tak při odeslání vypracovaného díla!

Facebook

Twitter

Google PlusAktuality

Oblíbené

Odkazy

Sociální sítě

Google-Plus-Logo

facebook

tweet

flicker 

MySpace