Zákaznická sekceKontakty a podpora

clock Denně 7:30 – 0:00
email info@napisemeseminarky.cz
phone +420607443173

Anketa

O které dílá máte největší zájem?
 

Ročníková práce

Ročníková práce je středně rozsáhlý útvar odborného stylu, s nímž se pisatel může setkat zejména na vysokých školách, méně často též na středních školách či odborných učilištích. Jejím cílem je přiblížit pisateli pravidla vědeckého stylu a seznámit jej s principy samostatné vědecké práce. Ročníková práce by se také od méně náročnějších prací měla odlišovat zejména určitým druhem přidané hodnoty a novým příspěvkem do vědeckého diskurzu daného oboru.
Pokud na internetu marně hledáte ideální vzor ročníkové práce, neváhejte se obrátit na server Seminarkynamiru.cz, kde si můžete prohlédnout jak optimální vzor ročníkové práce, tak podrobná pravidla, jak napsat ročníkovou práci. V případě, že si u nás chcete nechat svou ročníkovou práci vypracovat, seznamte se napřed s naším ceníkem a posléze přejděte na objednávací formulář.

Ročníková práce osnova

 • Vaše ročníková práce by v každém případě měla obsahovat následující části:
 • Titulní list – obsahuje název školy, fakulty, studijního odporu, jméno pisatele či příp. konzultanta (každá škola má však svou závaznou normu, kterou Vám doporučujeme se řídit)
 • Anotace – stručné shrnutí tématu práce, popis problému, zvolené metodiky…
 • Úvod – nastínění tématu, případně může zmínit výchozí premisy, stručně naznačit, jakých výsledků bylo v tomto oboru dosud dosaženo apod.
 • Vlastní text – nejobsáhlejší část – pisatel ji může rozčlenit dle svého uvážení (avšak dle principu desetinného členění textu) tak, aby text měl logiku a byl myšlenkově koherentní
 • Závěr – zhodnocení práce, diskuze výsledků, osobní stanovisko autora
 • Seznam použité literatury – shrnutí použitých zdrojů dle abecedního pořádku a náležitých citačních norem (doporučujeme buď navštívit odkazy www.citace.com a www.boldis.cz, kde se rychle a přehledně dozvíte, v jakém tvaru uvádět bibliografické údaje, nebo se seznámit s citační normou Vaší školy)
 • Přílohy – dle vlastního uvážení, nejsou povinné, ale pokud se do práce logicky hodí, je vhodné je začlenit velmi dobře je též o ročníkové práci a její struktuře pojednáno na následujících odkazech:

Jak psát seminární a ročníkové práce a Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Ročníková práce formální úprava

 • Písmo: nejlépe Times New Roman, možné je použít jiný decentní font, vyhněte se však veškerým exotickým typům písma
 • Velikost písma: není-li určeno jinak, pak 12
 • Řádkování: zpravidla 1,5
 • Číslování stránek: je závazné, nečísluje se pouze titulní list
 • Členění textu: desetinné
 • Zvýrazňování v textu (kurzíva, tučné, podtržení, …): pokud je účelné a decentní, není zakázáno jej použít
 • Citace a odkazy na literaturu: uvádí se v poznámkách pod čarou, méně často ve formě seznamu na konci práce, povinné je použití platných citačních norem (ať už jsou definované Vaší školou, či státními normami CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2)

Ročníková práce stylistika

Neutrální, vědecký jazyk, který by měl svědčit o pisatelově důkladné znalosti odborné terminologie
Snaha o přesné, pregnantní a výstižné formulace, exaktní jazyk, jednoznačnost a vědeckost ve vyjadřování
Minimální užití první osoby – důležitější než subjektivita je v ročníkové práci objektivita

Ročníková práce úvod

Úvod ročníkové práce je pro mnoho pisatelů jednou z nejtěžších částí, proto se na úvod ročníkové práce nyní podíváme o něco blíže.
Úvod ročníkové práce by měl sloužit především k tomu, aby dal případnému čtenáři dané ročníkové práce odpověď na tyto tři otázky: Proč si autor zvolil právě toto téma? Na jaké otázky bude ve svém bádání hledat odpověď? Jakým způsobem bude postupovat?
Z toho, co jsme si výše vyjasnili, plyne, že úvod, resp. závěr, jsou jediné kapitoly, kde si autor může dovolit lehce osobní tón, aniž by tím porušil pravidla odborného stylu.

Ročníková práce závěr

Jak jsme již naznačili předtím, závěr ročníkové práce by měl nějakým způsobem celou práci shrnovat a zrekapitulovat, k jakým závěrům pisatel došel a co z nich lze eventuálně vyvodit. Zároveň je do závěru možné začlenit diskuzi výsledků, tj. krátké srovnání s předchozími výsledky dosaženými na poli bádání daného oboru. Rovněž lze v závěru stručně načrtnout možné směry budoucího výzkumu.

Ročníková práce vzor

V případě, že si stále nejste zceka jisti, jak napsat ročníkovou práci, nabízíme Vám pro inspiraci následující vzory ročníkové práce:

Vzor ročníkové práce1 a Vzor ročníkové práce2

Objednávka ročníkové práce

Jestliže si ani po přečtení tohoto návodu nejste jisti, jak ročníkovou práci napsat, nahlédněte do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku a v případě, že jste pro objednávku ročníkové práce jednoznačně rozhodnuti, vyplňte naši objednávku. Následně vás budeme kontaktovat e-mailem a dohodneme se s vámi na termínu i veškerých detailech. Dotazy a připomínky směřujte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Neváhejte a ročníkovou práci si objednejte právě zde!

Mnoho dalších informací a ročníkových prací naleznete na portálu Diplomky.net

 
Joomla SEO powered by JoomSEF

Evoluce služeb

 

dozivotni zaruka

Za kvalitou našich služeb si stojíme a proto u nás máte možnost Vaše dílo reklamovat kdykoliv!

365/24/7

Děláme maximum proto, abychom tu pro Vás byli 7 dní v týdnu a 24 hodin denně!

Garance vraceni penez

V případě, že jakýmkoliv způsobem nedodržíme přesné zadání či Váš text nezpracujeme v termínu, garantujeme vrácení peněz do 7 pracovních dnů!

Original

Pouze u nás dostanete autorizovaný výsledek z anti-plagiátorského systému Odevzdej.cz a máte tak jednoznačnou jistotu, že se nejedná o plagiát, ale originální odborný text!

sms

Jen my Vám zdarma na požádání zašleme SMS jak o přijetí objednávky, tak při odeslání vypracovaného díla!

Facebook

Twitter

Google PlusAktuality

Oblíbené

Odkazy

Sociální sítě

Google-Plus-Logo

facebook

tweet

flicker 

MySpace